mapamag

Kako je organizovana pop-up galerija u prolazu ispod Terazija — mapamag

Kako je organizovana pop-up galerija u prolazu ispod Terazija

Otvorile su je švajcarske umetnice Simona Eter i Mariana Papst