Hram sv. Save Jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu

Tekst: Elvira Ibragimova
Fotografija: Konstantin Kondrukhov

Ovaj beogradski hram jedan je od najvećih pravoslavnih hramova. Istorija njegove izgradnje počela je još krajem 19. veka i nikako da se završi. Trista godina nakon što su Osmani spalili mošti svetog Save, 1895, osnovan je Odbor za izgradnju hrama u čast ovog svetitelja zaslužnog za samostalnost srpske pravoslavne crkve. Nakon dva održana konkursa za arhitekte i desetine članaka posvećenih diskusijama o tome koji stil je pogodan za takvu svetinju, kamen temeljac bio je položen 1935. Međutim, pošto se izgradnja finansirala od dobrovoljnih priloga, do Drugog svetskog rata podugnuto je samo nekoliko metara zidova. Izgradnja je nastavljena tek 1985, a na današnji dan skoro pa je završeno ukrašavanje crkvenog enterijera raznovrsnim mozaicima, ali prostor pored hrama se još uvek uređuje.

Krušedolska 2a