Koordinata

Gastronomska znamenitost Zemunske pijace

Bizu

Možda i najbolji suši u gradu

Mali pijac

Gastronomski bistro koji objedinjuje srpske i francuske tradicije

Bela Reka

Srpska kuhinja prve klase i sopstvena farma

Salon 1905

Visoka kuhinja u odista raskošnom enterijeru

The Square

Modernistička kuhinja u modnom hotelu

Homa

Inventivna gastronomija u minimalističkom restoranu

Langouste

Besprekorni restoran francuske kuhinje                                                                                                                                           

Splav Suvenir

Živopisan pogled na reku i veliki izbor morske ribe